Reglement Prijsvragen en Win-acties

Uitgeverij Settembrini Publishers BV te Hilversum (KvK 34242656) exploiteert voor eigen rekening en risico onder andere de volgende websites/online-magazines:

 • trotsemoeders.nl
 • trotsevaders.nl
 • speelgoedsamen.nl
 • onzemaaltijd.nl

en daaraan gekoppelde Facebook, Twitter, Google+ en andere Social Media accounts.

Een onderdeel van deze on-line magazines kan zijn het voor haar gebruikers organiseren van zogenaamde Win-acties en prijsvragen.

Alle aanbiedingen die in dit kader Settembrini Publishers BV doet op haar websites, zijn uit naam van derden. Voor de bezoeker/gebruiker van onze websites zal het duidelijk zijn om welke derde partij het in dat geval gaat.

Settembrini Publishers kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de aanbieding en de levering van de producten door derden.

Wanneer je bezoeker van de websites meedoet aan prijsvragen of wedstrijden zijn er een aantal regels die voor iedere deelnemer geldt:

 1. Settembrini Publishers BV werkt met de Win-acties altijd samen met een partij die de de te winnen prijzen ter beschikking stelt en meestal voor de afhandeling (sturen van de prijs aan de winnaar) zorg draagt.De uitgever is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de prijzen. Ook behouden de derden partijen zich het recht om een vervangende prijs beschikbaar te stellen indien zij de eerder gecommuniceerde prijs om welke reden dan ook niet (meer) kunnen leveren.
 2. Settembrini Publishers BV is niet aansprakelijk voor het niet, foutief of te laat ontvangen inzendingen. De administratie van Settembrini Publishers is daarbij altijd doorslaggevend.
 3. Deelnemers doen alleen met ‘eigen’ inzendingen mee aan winacties. Dus de inhoud van de inzendingen moet uniek zijn. Dit zijn teksten/illustraties die niet al eerder is gebruikt en waarvan de inzender ook de auteursrechten bezit (eigen foto’s en afbeeldingen) of tekst/afbeeldingen waarvan de deelnemer zeker weet dat ze rechtenvrij voor dit doel te gebruiken zijn. Kosten voor eventuele boetes bij overtreding van deze regels die onze redactie ontvangt, zullen verhaald worden op de inzenders van de illegale content.
 4. Alle inzendingen worden eigendom van de redactie van Settembrini Publishers BV en kunnen gepubliceerd worden op de websites of Social Media van de uitgever, uiteraard onder vermelding van de naam van de deelnemer.
 5. Door het insturen van teksten en/of afbeeldingen, foto’s, video’s, etc geef je toestemming voor het publiceren van dit materiaal op onze websites en op Social Media. Eindredactie van de inzendingen ligt bij de redactie. Dit betekent dat er inhoudelijk niets veranderd wordt, maar dat formuleringen en opmaak veranderd kunnen worden en eventuele taalfouten eruit gehaald worden.
 6. Settembrini Publishers BV behoudt altijd het recht om deelnemers uit te sluiten van deelname zonder opgaaf van reden.
 7. Winnaars worden gekozen door de redacties van Settembrini Publishers BV en/of een team van juryleden die door de uitgever is ingesteld.
 8. De prijswinnaars worden op de site zelf bekend gemaakt. De winnaars ontvangen van de redactie zelf een email bericht. Over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd.
 9. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor andere prijzen of geld.
 10. De prijzen worden zo snel mogelijk thuisgestuurd. Indien het een prijs betreft die, om wat voor een reden dan ook, niet verstuurd kan worden volgen nadere instructies zo snel mogelijk na het bekend worden van de winnaar.
 11. Settembrini Publishers BV is niet aansprakelijk voor het niet of te laat ontvangen van prijzen, noch voor onvolledig of foutief ingevulde adresgegevens door deelnemers en niet aansprakelijk voor eventuele schade aan producten die tijdens het verzenden is opgelopen.
 12. Medewerkers van Settembrini Publishers BV worden uitgesloten voor deelname.

Weet je niet zeker of je aan deze voorwaarden voldoet, neem dan gerust contact op met redactie@trotsemoeders.nl

Wijzigingen:

Settembrini Publishers BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze spelregels. De laatste en geldende versie staat bij de betreffende sites altijd online te raadplagen.
Directie Settembrini Publishers BV |  Karina Ahles-Frijters en Dick Ahles.