Algemene Voorwaarden

Uitgeverij Settembrini Publishers BV te Hilversum (KvK 34242656) exploiteert voor eigen rekening en risico onder andere de volgende websites/online-magazines:

  • trotsemoeders.nl
  • trotsevaders.nl
  • speelgoedsamen.nl
  • onzemaaltijd.nl

en daaraan gekoppelde Facebook, Twitter, Google+ en andere Social Media accounts.

Settembrini Publishers BV streeft ernaar om door middel van deze internetsite steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Echter Settembrini Publishers kan er niet voor instaan dat die informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is.

Settembrini Publishers BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de inhoud van deze internetsite. De uitgever behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder hiervan vooraf aankondiging te doen.

Settembrini Publishers BV heeft het recht om bepaalde gebruikers of gebruikersgroepen van de website te verbannen of deelname aan de website te ontzeggen.

Inhoud

Settembrini Publishers BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uitspraken en teksten van haar bezoekers, bloggers, recensenten, leden en deelnemers, dan wel voor beeldmateriaal geplaatst door haar bezoekers, recensenten, bloggers, leden en deelnemers. Hoewel de uitgever, de redactie en de moderators van deze website trachten elk algemeen verwerpelijk materiaal zo snel mogelijk te verwijderen, is het niet mogelijk om elk bericht vooraf te lezen.

Dit betekent dat alle onder naam gepubliceerde berichten/reacties/hyperlinks die op deze sites de visies en meningen van de auteurs geven, en niet vanzelfsprekend ook die van de uitgevers, redactie, moderators of webmaster is. De uitgever kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor dergelijke inhoud geplaatst door derden.

Bloggers, recensenten, leden en deelnemers aan de websites van Settembrini Publishers BV gaat ermee akkoord geen kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, dreigende, seksueel georiënteerde of anderzijds verwerpelijke berichten of opmerkingen te plaatsen, die van toepassing zijnde regels en/of wetten schenden. Het plaatsen van dergelijke berichten of opmerkingen kan ertoe leiden dat u onmiddellijk en permanent wordt verbannen van deelname aan deze website. Bezoekers, bloggers, leden en deelnemers gaan ermee akkoord dat de uitgever, webmaster, beheerder en moderators van deze website het recht hebben om onderwerpen te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen of van publicatie af te sluiten, wanneer zij dit nodig vinden. Bloggers, leden en deelnemers gaan u ermee akkoord dat de informatie die u bij onze websites invoert wordt opgeslagen in een database.

Aansprakelijkheid

Settembrini Publishers BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van andere informatie op het internet waarnaar vanaf onze websites met een hyperlink naar verwijzen. Het leggen van een hyperlink betekent ook niet dat de uitgever of haar bezoekers, bloggers, leden en deelnemers  de (auteursrechtelijke) eigendom van die inhoud of webpagina claimen.

Settembrini Publishers BV kan cookies gebruiken om informatie op te slaan op uw lokale computers en devices. Op de sites wordt daar melding van gemaakt. Deze cookies dienen enkel om uw gebruikerservaring te verbeteren.

Copyright

Settembrini Publishers BV en haar deelnemers behouden alle rechten voor met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie. Uiteraard staat het iedereen vrij om naar de pagina’s van de websites te linken, uiteraard zonder dat daarmee het auteursrecht van de inhoud van die pagina’s wordt geclaimd.  Voor uw eigen persoonlijk gebruik mag u natuurlijk informatie van deze internetsites afdrukken en/of downloaden.

Mocht zich onverhoopt tekst- en/of illustratiemateriaal op de website bevinden dat volgens uw opvatting in strijd is met de auteurswet op onze sites zijn gebruikt, dan verzoeken wij u om daarover zo spoedig mogelijk contact op met de redactie (redactie@settembrini.nl). Bij geconstateerde overtreding zal de uitgever het betreffende materiaal onmiddellijk van de site verwijderen.

Wijzigingen

Settembrini Publishers BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de algemene Voorwaarden. De laatste en geldende versie staat bij de betreffende sites altijd online te raadplagen.
Directie Settembrini Publishers BV |  Karina Ahles-Frijters en Dick Ahles.