Tijdsbestedingsonderzoek nieuwe stijl. De voornaamste verschillen:
– Lezen heeft betrekking op lezen van papier en van het scherm; voorheen alleen op papier.
– Kijken heeft betrekking op (lineair) televisie kijken en (non-lineair) digitaal kijken; voorheen alleen op televisie kijken.
– Luisteren heeft betrekking op radio en digitaal luisteren; voorheen alleen op radio.
– Respondenten vullen een dagboek in in hun eigen woorden; voorheen volgens vaste categorieën.
– Het dagboek wordt ingevuld per tijdsspanne van tien minuten; voorheen van vijftien minuten.

Het idee dat media elkaar beconcurreren om de vrije tijd, is terug te voeren op de ‘time replacement’-hypothese. Wie meer tijd gaat besteden aan een nieuwe activiteit, houdt minder tijd over voor de bestaande routines. Hoewel dit voor de wisselwerking tussen boeken en de televisie inderdaad is aangetoond (Knulst & Kraaykamp, 1996), vertelt het niet het hele verhaal. Of er sprake is van vervanging, hangt namelijk sterk af van de persoon in kwestie. Verschillende groepen gebruikers houden er hun eigen voorkeuren en gewoonten op na (Huysmans, De Haan & Van den Broek, 2004). In de jaren 80 breidden mensen geboren in de jaren 50 hun lees- én televisietijd uit, terwijl de jongere generaties meer gingen kijken en juist minder gingen lezen (Knulst & Kraaykamp, 1996).

De mediamenu’s anno nu lopen zo mogelijk nog sterker uiteen. Er bestaan inderdaad tieners die zweren bij online communicatiediensten en die het boek links laten liggen. Maar zij verkeren in goed gezelschap van ‘omnivoren’, die verschillende media intensief naast elkaar gebruiken, en ‘laag-frequente gebruikers’, die überhaupt niet van media houden (Huysmans, 2013Van Kruistum, 2013).

Leave a Reply

Your email address will not be published.